Zásady práce s tvojimi údajmi (GDPR)

Spoločnosť

Faber Moto SK, s.r.o.
Diaľničná cesta 20, 903 01 Senec

IČ: 53485114
DIČ: SK2121421060
Zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 150368/B

Prevádzkuje webové stránky: www.f-customs.com

pre prezentáciu našich upravených modelov značky VESPA, ktorej sme importérom a ako platformu pre zákazníkov na zdieľanie ich projektov.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, tzv. "Nariadenie GDPR".

I. Spracovanie osobných údajov

 1. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

  Pokiaľ sa dopytujete na naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, najmä prostredníctvom dopytového formulára. Sú to: Meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, mesto a model skútra.

  Na aký účel?
  Kontaktujeme vás prostredníctvom kontaktných údajov pre potreby ďalšieho rozhovoru a informácií ohľadom našich tovarov a služieb.

  Na základe akého právneho dôvodu?
  Ide o spracovanie na základe článku 6, ods. 1, písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

  Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
  Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše dáta budeme spracovávať najdlhšie 5 rokov od našej poslednej komunikácie.

 2. Newsletter

  V prípade, že ste súhlasili, použijeme vašu e-mailovú adresu na odosielanie našich noviniek.

  Na základe akého právneho dôvodu?
  Ide o spracovanie na základe článku 6, ods. 1, písm. a) GDPR – vyjadrenie súhlasu so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

  Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
  Vaše dáta budeme spracovávať najdlhšie 5 rokov od našej poslednej komunikácie. Z newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maile: office@faber-moto.cz

II. Kto má k údajom prístup?

Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k dátam dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

 • prevádzkovateľ webovej platformy: LivePR s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, IČO 01818473
 • materská spoločnosť: FABER GmbH, AT, 1230 Wien, Carlbergergasse 66a, VAT: ATU 14785400

Osobné údaje spracovávame iba na území Európskej únie.

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracovania či profilovania.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese office@faber-moto.cz

IV. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkcie stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Používané soubory cookies:

Technický názov Vydavateľ Účel o popis cookies Doba trvania
[•] [•] [•] Relační /Permanentní ([•] hodin)

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie len niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR Vám okrem iného dáva právo obrátiť sa na nás a chcieť dodatočné informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s Vašimi údajmi nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť proti spracúvaniu osobných údajov dozornému a kontrolnému orgánu v oblasti ochrany osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto podmienky sú platné od 1.11.2022